Haber

Alevilerden ortak açıklama: Kararname bizim için yok hükmünde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla geçen cuma Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına yönelik yansılar sürüyor. Alevi ve Bektaşi toplumunun örgütlü olduğu 8 çatı kurumu, bakanlığa bağlı bir başkanlık kurulmasına karşı İstanbul’da ortak bir açıklama yaptı.

‘CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE’

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Demokratik Alevi Dernekleri’nin katıldığı toplantıda, kararın “yok hükmünde” görüldüğü belirtildi ve şu tabirlere yer verildi:

“Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Daire Başkanlığı bizim için yok hükmünde. Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararnamesi bizim için yok hükmünde. Torba yasada Alevilerin taleplerini sadece elektrik, su, bakım-onarımmış gibi küçümseyen, Alevi inancını yok sayan anlayış bizim için yok hükmünde. Biz, eşit yurttaşlık talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz.”

ALEVİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

Ortak açıklamayı Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Lideri Mustafa Aslan okudu. Alevi ve Bektaşi toplumunun eşit yurttaşlık istediğini belirten Aslan şunları söyledi:

“Yaklaşık 35 yıldır örgütlü Alevi kurumlarının, eşit yurttaşlık çerçevesinde, Alevilerin uğradığı hak ihlalleriyle ilgili talepleri var. Bu talepleri Türkiye kamuoyu çok yakından biliyor. Eşit yurttaşlık talebimizde, başta ibadethanemiz olan cemevlerinin yasal statüye kavuşması, mecburî din derslerinin kaldırılması, Sivas Madımak Katliamı’nın olduğu Madımak Oteli’nin ‘Utanç Müzesi’ olması, Alevi köylerine yapılan mescitlere bir an evvel son verilmesi, Alevi dergahlarının Alevilere iade edilmesi, kamuda yapılan ayrımcılığa son verilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lağvedilmesi talebimizi her platformda lisana getiriyoruz. Bununla ilgili tekraren hem demokratik manada hem yasal çerçevede alanlarda, medyada, siyasette, hukukta gayret verdik.”

ANKA’nın aktardığı bilgilere göre kamuoyuyla paylaşılan ortak metinden öne çıkanlar şöyle:

7 AÇILIM YAPTILAR: Bilhassa siyasi alanda biliyorsunuz bugünün iktidarı, 2009-2010 yıllarında 7 tane oturum yaptı, ‘Alevi Açılımı’ diye. O günün kurum genel liderlerimiz, toplantılara katıldıklarında, 5 ana temelde ortak taleplerini hükümetin temsilcilerine ilettiler. Ve süren tüm oturumlarda, bizim yüzyıllardır bu topraklarda söz ettiğimiz, olmazsa olmaz dediğimiz, laiklik ve demokrasi çerçevesinde, Türkiye tam manasıyla laik ve demokratik bir ülke olursa bu taleplerin, bu ülkede yaşayan bütün inançların, tüm kimliklerin, tüm lisanların özgürce, eşitçe kendini söz edebileceğini her platformda lisana getirdik. Ancak 2009-2010 Alevi çalıştaylarında şunu gördük ki bu topraklarda bu ülkeyi yönetenler, kendileri dışındakileri tanım etme, tanımlama, onları bir çerçeveye koyma, onlara bir kıyafet biçmeden asla vazgeçmediler. O oturumlar sonucu, hepinizin malumu çalışmalar sonrası Alevilerin hiçbir talebine yönelik olumlu adım atılmadı ve çalıştaylar boşa düştü.

ALEVİ KURUMLARINI İÇİŞLERİ’YLE GEZDİLER: Maalesef iktidar, Türkiye’de toplumun farklı bölümlerinin talepleri kelam konusu olunca duymayan, kulağını tıkayan, gözlerini kapatan bir rol oynamaya devam ediyor. Ve bugüne geldiğimizde, son devirlerde, bu yıl muharrem ayında Sayın Cumhurbaşkanı’nın başta Hüseyin Gazi Cemevi Dergahı’nı ziyaretle başlayan serüveni başladı. Bu ülkede yaklaşık 2 yıldır lisana getirdiğimiz ‘Aleviler bu ülkenin güvenlik sorunu değil. Aleviler bu ülkede laiklik, demokrasi istiyor, eşit yurttaşlık istiyor, eşitlik istiyor’ diye vurgusunu duymayan iktidar, güya Aleviler bu ülkenin güvenlik meselesiymiş üzere İçişleri Bakanlığı öncülüğünde oluşan bir grupla kelamda Alevi kurumlarını gezdiler. Kelamda Alevilerin taleplerini dinlediler ve kelamda Alevilerin talepleri, Plan Bütçe Komisyonu’na gelen ve torba yasa içine giren elektrik, su, bakım-onarım talepleriymiş üzere kamuoyunda bir algı yarattılar. Ve bugün burada çatı örgütleri olarak, yıllardır birlikte lisana getirdiğimiz eşit yurttaşlık talebimizi yok sayan iktidar, yeniden toplumda yanlış bir algı yaratmak peşinde koşuyor.

LAİKLİK TEMELİNDE TALEPLER: Devletin hiçbir inancı tanımlamaya, tanım etmeye, onun nasıl olacağına, nasıl inanacağına karışmaması gerektiğini, bu ülkede her inancın kendi özgünlüğünü müdafaası gerektiğini, özgür olması gerektiğini, devletin inançla olan alakalarına aralık koyması gerektiğini, laiklik temelinde bir taleple tekrar lisana getirdik.

YASAL ÇERÇEVEYLE YOK SAYACAKLAR: Alevilerin yıllardır lisana getirdiği talepleri torbaya sıkıştırarak güya demokratik bir açılım yapıyormuş üzere bir hava yarattı iktidar. Son periyotlarda alışageldiğiniz kararnamelerle, sabaha yanlışsız bir kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Daire Başkanlığı diye bir kararname çıktı. Kararname şunu tekrar bize gösterdi ki bu ülkede yüzyıllardır inkar edilen, yok sayılan, devir periyot katliamlarla karşı karşıya kalan, asimilasyon siyasetlerinin her türlüsüne maruz kalan bu inanç topluluğu, tekrar asimile edemedikleri, sürgün edemedikleri, tüm katliamlara karşın yok edemedikleri inancı, yasal çerçeve ismi altında inancı yok saymayla karşı karşıya kaldık.

İNANCIMIZI YOK SAYAN BİR KARARNAME: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Daire Başkanlığı, inancımızı yok sayan bir kararname. İnanç liderlerimizi yok sayan bir kararname. Eşit yurttaşlık taleplerimizi yok sayan, demokrasi ve laiklik vurgusu yapan Alevi toplumunun taleplerini yok sayan, onları bir yere hapsetmeye, bir daireye hapsetme işine yarayan bir teşebbüs. Bununla ilgili gerek yasal gerek tüzel tüm süreci yüzyıllardır verdiğimiz üzere bu çabayı vermeye devam edeceğiz.

25 ARALIK’TA ALEVİLER İSTANBUL’DA: 25 Aralık’ta Aleviler, İstanbul’da bir kurultay gerçekleştirecek. Yalnızca Alevi kurumları değil, bu ülkede demokrasiden, laiklikten yana olan, bu ülkede eşitlikten yana olan tüm kısımları davet edeceğiz. Sanatkarından medyasına, bilim adamından demokratik kitle örgütlerine, değişik toplum bölümlerini davet edeceğiz.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ: Biz, bu ülkede Alevilerin talepleri gerçek manada anlaşılana kadar, ülke gerçek manada tüm inançlara, tüm etnik kimliklere, lisanlara, renklere eşit davranana kadar bu gayretimizi her platformda geçmişte sürdürdüğümüz üzere bugün de sürdürmeye devam edeceğiz.

KARARNAME BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Daire Başkanlığı bizim için yok kararında. Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararnamesi bizim için yok kararında. Torba maddede Alevilerin taleplerini yalnızca elektrik, su, bakım-onarımmış üzere küçümseyen, Alevi inancını yok sayan anlayış bizim için yok kararında. Biz, eşit yurttaşlık talebimizi lisana getirmeye devam edeceğiz. Dün akşam torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan geçti. Az evvel de söyledim, tüzel manada çabamıza devam edeceğiz. Ancak demokratik taleplerimiz için yasal çerçevede alanda, sokakta, siyasette, tüm alanlarda çabaya devam edeceğiz.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu